The Reconnection – Sesja Ponownego Połączenia

„Ponowne Połączenie” – „The Reconnection®”

To połączenie z Uniwersum na poziomie naszych ciał i z naszym prawdziwym JA, czego skutkiem jest uzdrowienie. Odzyskujesz zdolność do bycia w harmonii z Wszechświatem.
The Reconnection® to ponowne połączenie poprzez szczególne wibracje do naszego wzorca zdrowia, czyli doskonałości funkcjonowania.

Te uzdrawiające częstotliwości są naszym szerokopasmowym połączeniem, poprzez które przechodzi całe spektrum światła i informacji. Dzięki tym nowym poziomom jesteśmy w stanie połączyć się ponownie ze Źródłem i zniwelować nasze od niego odizolowanie, które postępowało wraz z rozwojem naszej cywilizacji.

Dr Eric Pearl przyjął te wibracje po raz pierwszy w 1993 roku od Wyższej Inteligencji Wszechświata. Jego zadaniem jest rozprzestrzenianie ich na świecie. Dr Eric Pearl mówi: „Kiedy znowu zostaniesz zakotwiczony przy pomocy tej nowej wibracji, wtedy sam staniesz się częścią tej uzdrawiającej energii. To jest sposób BYCIA.” The Reconnection® to ponowne zjednoczenie, któremu poddajemy się tylko raz w życiu by stać się jednością z tą wibracją. Koncentrując się na niej przywołujemy nasze ciała do doskonalej równowagi. Ponowne zjednoczenie następuje poprzez siatkę axiatonalną – system linii, który jest systemem przekazanym nam przez Wyższą Inteligencję. Jest to system nieskończonych linii, łączących nas ze wszystkim, co jest. Axia oznacza architekturę Uniwersum, świętą kosmiczną geometrię. Tonal oznacza kolor, światło, dźwięk, wibracje. Siatka axiatonalna umożliwia tym unikalnym wibracjom ustalać nowe standardy w uzdrawianiu i samorozwoju. Podczas Ponownego Połączenia aktywowane zostają nowe linie, które pozwalają na wymianę światła i informacji. Następuje połączenie pozostałych łańcuchów DNA i integracja z kanałami dającymi dostęp do wielu wymiarów świadomości. Ponowne Połączenie  jest to forma zabiegu odrębna i odmienna od Reconnective Healing®. Nie jest możliwe przeprowadzenie jej na odległość.
Połączenie odbywa się w dwóch etapach, które muszą nastąpić po sobie w przeciągu 72 godz. Każdy etap trwa od 45 do 60 minut. Podłączasz się tylko jeden raz w życiu – tego zabiegu się nie powtarza. Cena „Ponownego Połączenia” ma wymiar symboliczny i jest niezmienna – wynosi 333$ (w krajach z walutą Euro – to 333 Eur) Ma symbolizować wymianę energetyczną na poziomie wibracji o częstotliwości 333 Hz. Zabieg podłączenia wprowadza wibracje światła do DNA i pomaga nawiązać kontakt z dotychczas niepojętą mądrością i polem wszechwiedzy.
W czasie tego zabiegu odbywa się swego rodzaju „kreślenie linii” na ciele osoby poddającej się zabiegowi przez prowadzącego sesję Ponownego Połączenia. W tym czasie może zdarzyć się mnóstwo niesamowitych doznań i są indywidualne dla każdego. Mogą być inne pierwszego i drugiego dnia. Od czysto kinestetycznych (wrażenia czuciowe na skórze, w ciele, mimowolne skurcze i drgania mięśni, poruszanie się kończyn itp) po pojawianie się obrazów pod powiekami (w niesamowitych, trudnych do opisania kolorach), słyszenie dźwięków, czucie zapachów, smaków itp.

Po sesjach Ponownego Połączenia mogą niekiedy uaktywnić się np.: zdolności jasnowidzenia, bycia medium, chanelingowe, pisma automatycznego itp – oczywiście nie zawsze się tak dzieje i nie u każdego, ale zdarza się. Tak czy inaczej każdy ma możliwość odczuwania zmiany w sobie i tak jakby dostawał klucz do lepszych wymiarów. Poprawia się odporność, pojawia się zdolność samoistnego przyspieszonego powrotu do zdrowia itp. Osoba, która doświadczyła sesji the Reconnection® staje się w jakiś niewytłumaczalny sposób punktem odniesienia dla innych – tzn rodzina, bliscy mimo że sami nie mieli kontaktu z metodą – jakby dopasowują się twoich wibracji i przemian i sami odczuwają zmiany – może się to objawiać innym spojrzeniem na świat, wyciszeniem lub oczyszczaniem, zwiększeniem poziomu energii . .. i tak dalej.

Z reguły proces Ponownego Podłączania The Reconnection® powinien być poprzedzony zabiegiem Reconnective Healing® – w ilości od 1 do 3. Decydując się na Ponowne Połączenie otrzymujesz klucze do Nowego Wymiaru Własnego Siebie – zdrowiejesz, masz więcej wewnętrznego spokoju, odzyskujesz pełnię pogody ducha, wolniej się starzejesz, dostrzegasz więcej znaków i wskazówek i łatwiej porozumiewasz się z intuicją. w naturalny sposób dostrajasz się do pożądanych przez Ciebie w danej chwili wibracji. Odzyskujesz wewnętrzną harmonię. Bywają przypadki kiedy po podłączeniu ujawniają się zdolności w zakresie świadomego śnienia lub śnienia ze rozumieniem.